Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu
Kategória: Digitálna transformácia
MIRRI SR bude cez schválený Plán obnovy a odolnosti podporovať projekty zamerané na vývoj a najmä nasadzovanie pokročilých digitálnych technológií v konkrétnych projektoch a riešeniach. Ako krajina sa tiež zapájame aj do niektorých digitálnych cezhraničných projektov na úrovni EÚ, ktoré majú prispieť k väčšej prepojiteľnosti členských štátov ako aj k budovaniu strategickej autonómie EÚ v technologickej oblasti. Jedným z týchto projektov je aj budovanie európskej blockchainovej infraštruktúry (EBSI).
Kategória: Digitálna transformácia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií.

O projekte

Platforma challenge.gov.sk predstavuje unikátny projekt v prostredí slovenskej verejnej správy, ktorý využíva prvky crowdsourcingu. Je to miesto, kde sa stretáva dopyt a ponuka inovatívnych riešení starých aj nových problémov. Umožňuje inštitúciám verejnej správy a samosprávy hľadať riešenia na aktuálne výzvy formou súťaží a hackathonov.