Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Platforma challenge.gov.sk predstavuje unikátny projekt v prostredí slovenskej verejnej správy, ktorý využíva prvky crowdsourcingu. Je to miesto, kde sa stretáva dopyt a ponuka inovatívnych riešení starých aj nových problémov. Umožňuje inštitúciám verejnej správy a samosprávy hľadať riešenia na aktuálne výzvy formou súťaží a hackathonov, pričom zapojiť sa môže naozaj každý.

Cieľom projektu je hľadať rýchle, efektívne a moderné riešenia problémov, ktorým dnes čelí verejná správa, pričom nechceme klásť administratívne prekážky, ale naopak, povzbudzovať k zapájaniu. Na rozdiel od bežného obstarávania sa oceňujú už vypracované riešenia, a teda nie najlepšia ponuka na budúcu dodávku. Zadávateľ dopytu tak získa v relatívne krátkom čase a s minimálnym rizikom námet na riešenie konkrétneho problému. Práve tento postup umožňuje maximálnu otvorenosť prakticky pre každého a kladie len minimálne administratívne obmedzenia.

Inšpiráciu sme hľadali na americkej platforme www.challenge.gov, ktorá priamo stimuluje vyhľadávanie a aplikáciu inovácií pre rôzne agentúry administratívy USA. Okrem toho, že tieto verejné platformy ponúkajú relatívne lacný a bezpečný spôsob generovania inovatívnych riešení, prinášajú tak aj nepriame ekonomické benefity. Tie sú postavené najmä na podpore malých tímov, ktoré vďaka oceneniu dokážu rýchlo získať nových investorov a prudko rásť. To následne posilňuje inovatívny charakter celej ekonomiky.