Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Každá výzva je iná a neexistuje univerzálna metodika na ich tvorbu, ktorú môžete použiť. Existujú však určité medzníky a činnosti, ktoré sú spoločné pri realizácii výzvy. Tieto hlavné fázy zahŕňajú:

Fáza 1: Príprava

Všetky dobré metódy na navrhovanie výziev začínajú dôkladným a disciplinovaným výskumom, ktorý pomôže objasniť ciele, preskúmať problém, potrebu alebo príležitosť a urobiť kľúčové rozhodnutia v oblasti dizajnu.

Dôležitou súčasťou prípravnej fázy je konzultácia s externýmiodborníkmi, prípadne trhová konzultácia s potenciálnymi dodávateľmi. Cieľom konzultácie je zoznámiť sa s technologickými možnosťami dostupnými na trhu, respektíve s technologickými obmedzeniami.

Výsledkom tejto fázy by mala byť dokumentácia, ktorá riešiteľom uľahčí orientáciu v problematike a lepšie pochopenie potrieb zadávateľa. Čím kvalitnejšie bude spracovaná vstupná dokumentácia, tým kvalitnejšie budú aj návrhy riešení.

Fáza 2: Vývoj

Účastníci musia pochopiť problém a preto je potrebné predložiť celý rad doplňujúcich informácií alebo „parametrov výzvy“. Tieto parametre sú pri získavaní účastníkov rovnako dôležité ako vyhlásenie o probléme. Výstupom bude presne zadefinovaný opis predmetu súťaže, podmienky súťaže a finálna podporná dokumentácia. Súčasťou tejto fázy je aj príprava jazykových mutácií podkladov pre výzvu tak aby sa mohli zapojiť aj riešitelia z ostatných krajín EÚ.

Fáza 3: Spustenie

V tejto fáze sa spustí výzva. Tá sa zverejní na platforme. Zároveň sa spustí komunikačný plán. Dôležitou súčasťou je tiež komunikácia s riešiteľmi. Tí musia mať možnosť kladenia otázok. Platforma musí umožňovať rýchle zverejňovanie odpovedí na otázky. Po uzávierke začnete hodnotiť riešenia, vyberať víťazov a overovať ich spôsobilosť.

Fáza 4: Ocenenie

V tejto fáze sa už nezbierajú nápady, ale porota vyhodnocuje návrhy. Súčasťou je tvorba zmlúv, na základe ktorých sa vyplatia odmeny. Proces by mal byť čo najrýchlejší, aby motivoval účastníkov venovať sa téme. Je tiež vhodné preskúmať aj nepeňažné stimuly pre všetkých účastníkov, medzi ktoré patrí podrobná spätná väzba, uznanie a informácie o možnostiach následného financovania.

Fáza 5: Fáza po ocenení

V tejto fáze sa budú analyzovať výsledky, riešenia a vplyv výzvy. Dôležité je preskúmať spôsoby, ako zostať v kontakte s riešiteľmi.

V prípade, že hľadáte inovatívne riešenie a máte záujem na stránke challenge.gov.sk publikovať výzvu, prosím využite náš kontaktný formulár a projektový tím Vás bude kontaktovať s cieľom dohodnúť konkrétne kontúry spolupráce.