Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Na stránke challenge.gov.sk inštitúcie zverejňujú dopyty po riešeniach konkrétnych problémov, a to vo forme výzvy.

Každá výzva popíše problém, určí podmienky udeľovania ocenení a stanoví dôležité termíny. Súťaž je veľmi otvorená. Prakticky ktokoľvek - fyzická aj právnická osoba zo Slovenska aj iných členských krajín EÚ - sa môže zúčastniť a ponúknuť vlastný návrh riešenia. Priebeh je jednoduchý. Stačí vyplniť formulár a priložiť prípadnú podpornú dokumentáciu k navrhovanému riešeniu. Najlepšie návrhy získajú vopred určenú finančnú odmenu.

  • Spustenie Spolu s tímom challenge.gov.sk pripravte a zverejnite výzvu, ktorú chcete vyriešiť.
  • Vyhodnotenie Vyberte najlepšie projekty, ktoré zodpovedajú predstavám.
  • Ocenenie Odmeňte najlepšie projekty finančnou odmenou.
  • Realizácia Nasaďte najlepšie riešenia.
  • Prihlásenie Prihlás sa do súťaže, ak máš zaujímavý nápad.
  • Riešenie Priprav konkrétne riešenie, ktoré by mohli inštitúcie verejnej správy aplikovať.
  • Ohodnotenie Ak uspeješ, dostaneš finančnú odmenu a možnosť ďalšej spolupráce na nasadení riešenia.
  • Nasadenie Pomôž svoje riešenie nasadiť do praxe a zlepšiť fungovanie verejných inštitúcií na Slovensku.