Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu
Kategória: Digitálna transformácia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva. Výzva sa týka témy prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete.
Kategória: Digitálna transformácia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje uzavretú výzvu na výber skúsených odborníkov v oblasti problematiky dezinformácií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, ktorí pomôžu vyhodnocovať projekty na základe hodnotiacich kritérií v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám na internete.
Kategória: Digitálna transformácia
MIRRI SR bude cez schválený Plán obnovy a odolnosti podporovať projekty zamerané na vývoj a najmä nasadzovanie pokročilých digitálnych technológií v konkrétnych projektoch a riešeniach. Ako krajina sa tiež zapájame aj do niektorých digitálnych cezhraničných projektov na úrovni EÚ, ktoré majú prispieť k väčšej prepojiteľnosti členských štátov ako aj k budovaniu strategickej autonómie EÚ v technologickej oblasti. Jedným z týchto projektov je aj budovanie európskej blockchainovej infraštruktúry (EBSI).
Kategória: Digitálna transformácia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií.
Kategória: Digitálna transformácia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).
Kategória: Digitálna ekonomika
Slovenská republika bude na základe informácií Európskej komisie o aktuálnom vývoji projektu organizovať druhé kolo národnej súťaže Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku. Cieľom druhého kola je vybrať ďalšie subjekty, ktoré bude možné nominovať do grantového kola Európskej komisie. V prípade splnenia stanovených podmienok môžu niektoré subjekty získať pečať excelentnosti a uchádzať sa o podporu mimo priamo riadeného programu Digitálna Európa. Do druhého kola národnej súťaže sa môžu zapojiť len uchádzači prvého kola, ktorí nezískali národnú nomináciu.
Kategória: Digitálna ekonomika
Nová výzva IPCEI je určená pre významné inovačné projekty v oblasti mikroelektroniky, ktoré pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu na globálnom trhu. Výzvu vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra v piatok 26. februára 2021.
Kategória: Digitálna ekonomika
Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné technológie. S cieľom podporiť digitalizáciu hospodárstva a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov podporí Európska komisia a vláda Slovenskej republiky vznik troch až piatich európskych centier digitálnych inovácií.