Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu
Kategória: Digitálna transformácia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií.
Kategória: Digitálna transformácia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).
Kategória: Digitálna ekonomika
Slovenská republika bude na základe informácií Európskej komisie o aktuálnom vývoji projektu organizovať druhé kolo národnej súťaže Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku. Cieľom druhého kola je vybrať ďalšie subjekty, ktoré bude možné nominovať do grantového kola Európskej komisie. V prípade splnenia stanovených podmienok môžu niektoré subjekty získať pečať excelentnosti a uchádzať sa o podporu mimo priamo riadeného programu Digitálna Európa. Do druhého kola národnej súťaže sa môžu zapojiť len uchádzači prvého kola, ktorí nezískali národnú nomináciu.
Kategória: Digitálna ekonomika
Nová výzva IPCEI je určená pre významné inovačné projekty v oblasti mikroelektroniky, ktoré pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu na globálnom trhu. Výzvu vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra v piatok 26. februára 2021.
Kategória: Digitálna ekonomika
Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné technológie. S cieľom podporiť digitalizáciu hospodárstva a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov podporí Európska komisia a vláda Slovenskej republiky vznik troch až piatich európskych centier digitálnych inovácií.