Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Môže sa prihlásiť naozaj hocikto?

V princípe áno, kľúčovou charakteristikou projektu je zbieranie myšlienok so zapojením čo najširšej verejnosti. Sledujte však pokyny ku každej výzve, aby ste dokázali sami vyhodnotiť, či ste vhodný riešiteľ. Každá výzva je totiž špecifická a rôzne riešenia si vyžadujú rôzne zručnosti.

Koľko času mám na prípravu?

Pri zverejnení výzvy vždy uverejníme aj termín zasielania riešení. Budeme dbať na to, aby bol na prípravu dostatok času.

Čo získam svojou participáciou (riešiteľ)?

Svojím zapojením môžete pomôcť riešiť problémy, s ktorými sa stretáva verejná správa na Slovensku. Najlepšie myšlienky oceníme finančnou odmenou, pričom v závislosti od konkrétnej výzvy sa otvára možnosť ďalšej spolupráce s orgánmi verejnej moci pri nasadení riešenia do praxe.

Čo získam svojou participáciou (zadávateľ)?

Vďaka otvorenej súťaží získate viacero návrhov riešení konkrétneho problému, z ktorých môžete vybrať to najlepšie, resp. to, ktoré najviac zodpovedá Vašim požiadavkám. Ušetríte čas, keďže celý proces je maximálne flexibilný a máte možnosť nadviazať spoluprácu s trhovými aktérmi, ktorých by ste možno nepoznali.