Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Slovenská republika bude na základe informácií Európskej komisie o aktuálnom vývoji projektu organizovať druhé kolo národnej súťaže Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku. Cieľom druhého kola je vybrať ďalšie subjekty, ktoré bude možné nominovať do grantového kola Európskej komisie. V prípade splnenia stanovených podmienok môžu niektoré subjekty získať pečať excelentnosti a uchádzať sa o podporu mimo priamo riadeného programu Digitálna Európa. Do druhého kola národnej súťaže sa môžu zapojiť len uchádzači prvého kola, ktorí nezískali národnú nomináciu.

Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné technológie. S cieľom podporiť digitalizáciu hospodárstva a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov podporí Európska komisia a vláda Slovenskej republiky vznik európskych centier digitálnych inovácií. Vznik týchto centier vychádza z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu (EP) a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (KOM/2018/434) v konečnom znení - 2018/0227 (COD). Najúspešnejšie subjekty/konzorciá, ktoré vzídu zo súťaže organizovanej Európskou komisiou, získajú finančné prostriedky formou grantu na prevádzku a realizáciu aktivít európskeho centra digitálnych inovácií.

  • Kategória: Digitálna ekonomika
  • Dátum: 09. 05. 2021

Termíny

Zverejnenie výzvy: 26.04.2021

Termín na prihlasovanie: 09.05.2021

Vyhlásenie výsledkov: do 20 dní odo dňa ukončenia prihlasovania

Zadávateľ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo hospodárstva SRZdieľajte tento článok