Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Inšpiráciu pre tento projekt sme hľadali na viacerých existujúcich platformách.
Hlavnou z nich je americká platforma Challenge (www.challenge.gov), kde rôzne agentúry administratívy USA zverejňujú svoje dopyty po inovatívnych riešeniach s cieľom zapojiť verejnosť. Úrady tak využívajú výzvy a odmeny na nájdenie inovatívnych alebo nákladovo efektívnych riešení alebo vylepšení, nápadov, produktov a procesov od ľudí z rôznych miest a odborov. Od roku 2010 realizovala táto platforma už viac ako 1000 výziev so zapojením viac ako 100 federálnych agentúr.

Podľa vlády USA sú najdôležitejšími cieľmi celej iniciatívy:

  • pokrok vo vedeckom výskume,
  • budovanie kapacít, 
  • rozvoj technológií,
  • zapojenie väčšieho počtu ľudí a komunít,
  • nájdenie a vyzdvihnutie inovatívnych nápadov,
  • zlepšenie poskytovania vládnych služieb,
  • informovanie a vzdelávanie verejnosti,
  • riešenie konkrétneho problému,
  • stimulácia trhu.
 

InnoCentive (www.innocentive.com) je globálny priekopník v crowdsourcingových inováciách. Spoločnosť pomáha inovatívnym organizáciám riešiť ich technologické, vedecké, obchodné a dátové výzvy ich prepojením s globálnou sieťou odborníkov na riešenie týchto problémov. Takto vzniká priestor na riešenie výziev z rôznych uhľov pohľadov a z hľadiska rôznych perspektív a skúseností.

Spoločnosť InnoCentive má do dnešného dňa v rámci svojej siete viac ako 400 000 riešiteľov pochádzajúcich z viac ako 190 krajín sveta, z ktorých 60 % má vzdelanie na magisterskej alebo vyššej úrovni. Spoločnosť prevádzkuje viac ako 2 000 výziev, na ktoré dodnes získala viac ako 162 000 navrhovaných riešení a vyplatila finančné odmeny vo výške viac ako 24 miliónov dolárov.

 

Brightidea (www.brightidea.com) je jedným z najlepšie hodnotených softvérov pre inovačný manažment. Platforma Brightidea funguje ako centrálny hub pre prepojenie a správu inovačných iniciatív, pre crowdsourcing, na výmenu nápadov a odvážnych myšlienok a meranie úspechu pre súkromné firmy, verejnú správu a neziskové organizácie.

Spoločnosť Brightidea bola založená v roku 1999 a v roku 2005 uviedla na trh vôbec prvú online inovačnú platformu. Táto platforma bola navrhnutá na zvýšenie efektívnosti inovačného procesu akejkoľvek organizácie. Hlavným mottom spoločnosti je, že inovácie sú životnou silou pokroku, zlepšovania ľudstva a sveta okolo nás. Práve ich pokročilý softvér umožňuje uľahčenie a zefektívnenie procesu vývoja inovácií. Ovplyvňujú tak spôsob, akým svet inovuje.