Skočiť na obsah Skočiť na navigáciu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).

Ak miera pokrytia oprávnených nákladov v zmysle platných pravidiel CEF Telecom nepostačuje predkladateľom projektov za účelom úspešnej realizácie/implementácie svojich projektov a ktorí majú zároveň ťažkosti spolufinancovať svoj schválený projekt z vlastných zdrojov, budú sa môcť uchádzať o spolufinancovanie svojho oprávneného projektu z dotácie v rámci tejto výzvy. Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000 eur a maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 95 %.

Môže ísť o projekty z nasledovných oblastí:

 • Prístup k digitálnym zdrojom Európskeho dedičstva - Europeana,
 • Elektronická identifikácia - eIdentifikácia,
 • Elektronická karta študenta v EÚ (EU Student eCard),
 • Elektronické dodávanie dokumentov a dát (eDelivery),
 • Elektronická fakturácia (eInvoicing),
 • Prístup k opakovane používaným informáciám verejného sektora (Public Open Data),
 • Automatické prekladanie (Automated Translation),
 • Podpora kritickej digitálnej infraštruktúry – kybernetická bezpečnosť,
 • Digitálne verejné obstarávanie (eProcurement),
 • Systém prepojenia biznis registrov (BRIS),
 • eZdravie (eHealth),
 • Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI),
 • Európska e-Spravodlivosť (European e-Justice),
 • eArchivácia (eArchiving),
 • Bezpečný internet a riešenie sporov online,
 • Európske observatórium pre digitálne médiá,
 • Blockchain a Európska blockchainová infraštruktúra (EBSI),
 • Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta.

Bližšie informácie k podmienkam výzvy nájdete v prílohách.

V súlade so Zákonom č. 111/2018 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa žiadosť vrátane jej príloh predkladá ministerstvu v lehote určenej vo výzve na predkladanie žiadostí, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadosti doručené poštou nebudú akceptované. 

 • Kategória: Digitálna transformácia
 • Dátum: 23. 09. 2021

Termíny

Zverejnenie výzvy: 23.7.2021

Termín na prihlasovanie: 23.9.2021

Vyhlásenie výsledkov: do 30 dní odo dňa schválenia žiadosti

Zadávateľ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Zdieľajte tento článok